Vítejte na stránkách Deuspol Praha s.r.o.

Zabýváme se Správou nemovitostí a bytových družstev. Našim cílem je pomáhat Vám se správou Vašich nemovitostí zejména Bytových Domů a Společenství Vlastníků Jednotek.Nabídka služeb:

Účetnictví:
- Vedení podvojného účetnictví.
- Zpracování daňového přiznání z příjmu právnických osob.

Ekonomické služby spojené se správou nemovitostí:
- Výpočty záloh na služby spojené s užíváním bytu pro jednotlivé byty a nebyty.
- Sledování předpisů a úhrad za užívání bytů.
- Zpracování upomínek neplatičům.
- Evidence bytových a nebytových jednotek a celé správní agendy s pravidelnými
  výstupy pro bytová družstva nebo výbor společenství prostřednictvím elektronické pošty.
- Roční vyúčtování nákladů a záloh na služby s užíváním bytu.
- Zajištění plateb prostřednictvím SIPA.

Ostatní neuvedené služby , týkající se dalších požadavků a potřeb družstva,
společenství
je možné dojednat individuálně po dohodě (např. vedení mzdové agendy).